Donderdag 20 mei 2021 | Jonge balie lezing – webinar

Het webinar van donderdag 20 mei 2021 zal worden verzorgd door Klaartje Freeke en Wikke Monster. Zij hebben samen een advocatenkantoor en zijn zowel advocaat als mediator.

Zij zullen ingaan op de vraag hoe je je cliënt kunt begeleiden bij het nemen van verantwoordelijkheid en hoe je misschien zelfs verzoenend te werk kan gaan als advocaat. Wikke en Klaartje stelden zich de vraag, na een aantal jaren strafrechtadvocatuur, wat de rol van de advocaat in hun eigen visie eigenlijk zou moeten behelzen. Zij vroegen zich af of de manier van werken die hen was aangeleerd eigenlijk wel echt de belangen dient van mensen die in het rechtssysteem terecht zijn gekomen. Inmiddels hebben zij een heel andere kijk ontwikkeld op de manier waarop je als advocaat je werk kunt aanpakken.

Het webinar duurt van 19.30 tot 20.30 uur en geldt als Jonge Balie lezing in de zin van het stagebesluit. Praktische details over het bijwonen van het webinar worden op de dag van het webinar gedeeld met de leden die zich hiervoor hebben ingeschreven.

Vacature bestuur Jonge Balie Amsterdam

Per september 2021 wisselt een deel van het huidige bestuur van de Jonge Balie Amsterdam. Daarom is de Jonge Balie Amsterdam op zoek naar enthousiaste leden die zich vanaf september 2021 als bestuurslid willen inzetten voor de vereniging!

De functies binnen het bestuur zijn elk goed te combineren met een baan in de advocatuur. Daarnaast is een bestuursfunctie bij de Jonge Balie Amsterdam een uitgelezen mogelijkheid om je netwerk uit te breiden en de advocatuur in Amsterdam goed te leren kennen.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd, laat het ons dan weten en stuur een bericht aan onze secretaris via secretaris@jongebalieamsterdam.nl.

Maandag 21 juni 2021 | Tentamentraining Beroepsattitude en Beroepsethiek – webinar

Ter voorbereiding op het tentamen Beroepsattitude en Beroepsethiek organiseert de Jonge Balie Amsterdam een tentamentraining op maandag 21 juni 2021. De training duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur.

In verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 zijn getroffen, zal deze training in de vorm van een webinar worden gegeven. Praktische details over het bijwonen van het webinar worden enige tijd voorafgaand aan de tentamentraining gedeeld met de leden die zich voor de tentamentraining hebben ingeschreven.

De training wordt verzorgd door Opus Opleidingen (www.bijlesberoepsopleiding.nl). Tijdens de training wordt de theorie die van belang is voor het tentamen behandeld en zal op een praktische en actieve manier met de stof worden geoefend. Zo zal een fors aantal vragen worden doorlopen en zullen schema’s aan bod komen voor diverse open vragen die vrijwel altijd terugkomen.

Donderdag 29 april 2021 | Jonge balie lezing – webinar

Het webinar van donderdag 29 april 2021 zal worden verzorgd door Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens advocaat bij DLA Piper.

Het webinar richt zich op het pensioen van jonge advocaten. Lutjens zal o.a. ingaan op de kernelementen van het pensioen, bespreken wat je zelf voor je pensioen kunt doen en daarbij tevens de aanstaande herziening van het pensioenstelsel betrekken.

Het webinar duurt van 19.30 tot 20.30 uur en geldt als Jonge Balie lezing in de zin van het stagebesluit. Praktische details over het bijwonen van het webinar worden op de dag van het webinar gedeeld met de leden die zich hiervoor hebben ingeschreven.

Donderdag 15 april 2021 | Legal English – webinar

In samenwerking met vertaalbureau Courtesie organiseert de Jonge Balie Amsterdam op donderdag 15 april van 19.30 tot 20.30 een training Legal English.

De training zal worden verzorgd door een trainer van vertaalbureau Courtesie. Er zal onder meer aandacht worden besteed aan Engelstalige juridische termen, klassieke juridische vertaalfouten en verschillen tussen UK-Engels en US-Engels in een juridische context.

In verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 zijn getroffen, zal deze training in de vorm van een webinar worden gegeven. Praktische details over het bijwonen van het webinar worden voorafgaand aan de training gedeeld met de leden die zich hiervoor hebben ingeschreven.