Nieuws

Donderdag 20 mei 2021 | Jonge balie lezing – webinar

Het webinar van donderdag 20 mei 2021 zal worden verzorgd door Klaartje Freeke en Wikke Monster. Zij hebben samen een advocatenkantoor en zijn zowel advocaat als mediator.

Zij zullen ingaan op de vraag hoe je je cliënt kunt begeleiden bij het nemen van verantwoordelijkheid en hoe je misschien zelfs verzoenend te werk kan gaan als advocaat. Wikke en Klaartje stelden zich de vraag, na een aantal jaren strafrechtadvocatuur, wat de rol van de advocaat in hun eigen visie eigenlijk zou moeten behelzen. Zij vroegen zich af of de manier van werken die hen was aangeleerd eigenlijk wel echt de belangen dient van mensen die in het rechtssysteem terecht zijn gekomen. Inmiddels hebben zij een heel andere kijk ontwikkeld op de manier waarop je als advocaat je werk kunt aanpakken.

Het webinar duurt van 19.30 tot 20.30 uur en geldt als Jonge Balie lezing in de zin van het stagebesluit. Praktische details over het bijwonen van het webinar worden op de dag van het webinar gedeeld met de leden die zich hiervoor hebben ingeschreven.

To top