Vrijdag 8 oktober 2021 | Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 8 oktober 2021 zal de algemene ledenvergadering van de Jonge Balie Amsterdam plaatsvinden. De vergadering wordt gehouden ten kantore van Vondst (Jacob Obrechtstraat 56, 1071 KN Amsterdam) en vangt om 18.00 uur aan. Tijdens de ALV zal onder meer het nieuwe bestuur worden gekozen.

Het kandidaatsbestuur voor het verenigingsjaar 2021 – 2022 bestaat uit:

  • Sophie Janssen, Vondst Advocaten (Voorzitter)
  • Menno Borsboom, Loyens & Loeff (Vice-voorzitter, Justitia)
  • Hosna Korishi, Stibbe (Penningmeester)
  • Sarah Omar, Kroes Advocaten (Secretaris)
  • Charlotte Lahaije, Houthoff (PR & Acquisitie)
  • Joris Zwinkels, Ivy Advocaten (Opleiding & Lezingen)
  • Max Nederlof, Baker McKenzie (Evenementen)

Tijdens deze vergadering zal tevens een wijziging van de statuten worden voorgesteld. Een afschrift van de voorgenomen wijziging van de statuten kan worden opgevraagd via secretaris@jongebalieamsterdam.nl.

De (concept) financiële jaarstukken zijn in te zien ten kantore van Laura Aardoom (Wiersma Mensonides) (alleen op afspraak).

Vrijdag 5 november 2021 | SJBN Jonge Balie Congres

Vrijheid en Veiligheid – Nog steeds een vanzelfsprekendheid? Het Jonge Balie Congres zal dit jaar in het teken staan van de wisselwerking tussen enerzijds de ‘vrijheid’ en anderzijds de ‘veiligheid’ in het licht van de pandemie van afgelopen jaar, maar ook thema’s zoals privacy online, de schending van mensenrechten en de klimaatcrisis zullen aan bod komen.

Het inhoudelijke programma duurt van 10:00 uur tot 18:00, gevolgd door een borrel en diner. Er valt één stagepunt/ stempel te verdienen voor advocaat-stagiaires. Deelname aan het congres kost € 175,- (inclusief drankenarrangement) en aanmelden kan tot en met 28 oktober via https://www.jongebaliecongres.nl/aanmelden/.

Donderdag 30 september 2021 | ALV

Alle leden van de Jonge Balie Amsterdam zijn uitgenodigd om op donderdag 30 september 2021 om 17.00 uur de ALV bij te wonen. Tijdens deze vergadering zal een wijziging van de statuten worden voorgesteld. Een afschrift van de voorgenomen wijziging van de statuten kan worden opgevraagd via secretaris@jongebalieamsterdam.nl. De ALV zal plaatsvinden bij Baker & McKenzie aan de Claude Debussylaan 54.