De jonge balie Amsterdam

Overons

Algemeen

Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam is opgericht in 1939 en stelt zichzelf ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van en het contact tussen jonge advocaten in het arrondissement van de rechtbank Amsterdam. De Jonge Balie streeft deze doelstelling na onder meer door het organiseren van inhoudelijke en sociale activiteiten, het verstrekken van voorlichting over bepaalde onderwerpen en het onderhouden van contacten met verschillende organisaties binnen en buiten Amsterdam. Ook treedt de Jonge Balie op als belangenvertegenwoordiger van haar leden indien zij dit noodzakelijk acht.

Op dit moment telt de vereniging ruim 3.000 leden. Iedere beginnende Amsterdamse advocaat wordt na zijn (eerste) beëdiging lid van de Jonge Balie. Men blijft in ieder geval lid tot en met het vijfde jaar waarin men staat ingeschreven als advocaat bij de rechtbank Amsterdam en kiest er daarna voor om het lidmaatschap op te zeggen of het over te laten gaan in een buitengewoon lidmaatschap.

Bestuur

De Jonge Balie wordt bestuurd door een parttime bestuur dat bestaat uit zeven (jonge) leden. Het bestuur wordt jaarlijks in september benoemd door de algemene vergadering. Klik hier rechts voor onze huidige samenstelling. Bekijk hier onze eerdere besturen.

Sophie Janssen - Jonge Balie Amsterdam
SOPHIE JANSSEN
Menno Borsboom - Jonge Balie Amsterdam
Menno Borsboom
Cas van Hees - Jonge Balie Amsterdam
CAS van hees
Sarah Omar - Jonge Balie Amsterdam
Sarah Omar
Joris Zwinkels - Jonge Balie Amsterdam
Joris Zwinkels
Activiteiten de jonge balie

De Jonge Balie beheert en houdt toezicht op een aantal afzonderlijke stichtingen van waaruit verschillende activiteiten worden georganiseerd, te weten Stichting Jonge Balie Activiteiten Amsterdam, Stichting Justitia en Stichting Anglo-Dutch Exchange. De Jonge Balie is enig bestuurder van Stichting Jonge Balie Activiteiten, bevoegd tot benoeming van het bestuur van Stichting Justitia en gedeeltelijk bevoegd tot benoeming van het bestuur van Stichting Anglo-Dutch Exchange. De voornoemde stichtingen kennen elk een of meerdere commissies die elk verantwoordelijk zijn voor de organisatie van een bepaalde activiteit.

De Jonge Balie onderhoudt verder formele banden met Stichting Jonge Balie Nederland en de European Young Bar Association.

Met betrekking tot bovenstaande vind je hieronder de volgende documenten: