Over de Jonge Balie Amsterdam

De Jonge Balie Amsterdam

Algemeen

Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam is opgericht in 1939 en stelt zichzelf ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van en het contact tussen jonge advocaten in het arrondissement van de rechtbank Amsterdam. De Jonge Balie Amsterdam streeft deze doelstelling onder andere na door het organiseren van inhoudelijke en sociale activiteiten, het verstrekken van voorlichting over bepaalde onderwerpen en het onderhouden van contacten met verschillende organisaties binnen en buiten Amsterdam. Ook treedt de Jonge Balie Amsterdam op als belangenvertegenwoordiger van haar leden.

Op dit moment telt de vereniging ongeveer 3.400 leden. De raad van de Amsterdamse Orde van Advocaten verwacht dat elke beginnende Amsterdamse stagiaire lid is van de Jonge Balie Amsterdam. Het lidmaatschap van de Jonge Balie is bedoeld voor beginnende advocaten gedurende de eerste zes jaar na hun beëdiging. Na deze zes jaar kunnen leden hun lidmaatschap laten overgaan in een buitengewoon lidmaatschap.  Elke stagiaire moet voor het verkrijgen van de stageverklaring minimaal twee Jonge Balie lezingen volgen en door het lidmaatschap van de Jonge Balie Amsterdam is het bijwonen van die lezingen kosteloos.

Bestuur

De Jonge Balie Amsterdam wordt bestuurd door een parttime bestuur dat bestaat uit zeven leden. Het bestuur wordt jaarlijks in september benoemd door de algemene vergadering. Zie rechts onze huidige samenstelling. Bekijk hier onze eerdere besturen.

Sebastian de bruijn
Maeve Janmaat

Vice-voorzitter I, PR & Acquisitie
VentureLawyers
vicevoorzitter@jongebalieamsterdam.nl 

Pim Oremans

Vice-voorzitter II, Justitia & Commissies
Van Doorne
justitia@jongebalieamsterdam.nl

Marcus Wester
Frida van Mossevelde
Activiteiten de jonge Balie Amsterdam

De Jonge Balie Amsterdam beheert en houdt toezicht op een aantal afzonderlijke stichtingen van waaruit verschillende activiteiten worden georganiseerd, te weten Stichting Jonge Balie Activiteiten Amsterdam, Stichting Justitia en Stichting Anglo-Dutch Exchange. De Jonge Balie Amsterdam is enig bestuurder van Stichting Jonge Balie Activiteiten, bevoegd tot benoeming van het bestuur van Stichting Justitia en gedeeltelijk bevoegd tot benoeming van het bestuur van Stichting Anglo-Dutch Exchange. De voornoemde stichtingen kennen elk een of meerdere commissies die elk verantwoordelijk zijn voor de organisatie van een bepaalde activiteit.

De Jonge Balie Amsterdam onderhoudt verder formele banden met Stichting Jonge Balie Nederland en de European Young Bar Association.

Met betrekking tot bovenstaande vind je hieronder de volgende documenten:

To top