Algemeen

Lezingen

De Jonge Balie Amsterdam organiseert iedere maand (met uitzondering van december en de zomermaanden juli en augustus) een lezing over wisselende onderwerpen. Voor het bijwonen van een lezing wordt 1 PO-punt toegekend. Advocaat-stagiaires beëdigd na 1 maart 2013 zijn verplicht om in het kader van hun advocaat-stage tenminste twee lezingen van de Jonge Balie Amsterdam bij te wonen. De lezing vindt maandelijks plaats bij Amsterdamsche Football Club, veelal op een donderdag van 19.30 tot 20.30 uur. Aansluitend aan de lezing vindt een borrel plaats. De exacte data van de lezingen vind je in de agenda

Accreditatie

Voorafgaand aan een lezing kun je een presentielijst tekenen. Let op: je hoeft de lijst maar 1x te tekenen. Kort na iedere lezing verstuurt de Jonge Balie Amsterdam deze lijst naar het bureau van de Orde van Advocaten Amsterdam waar je aanwezigheid wordt geadministreerd. Je ontvangt geen certificaat of ander bewijs van deelname. In het kader van je stageverslag of CCV-opgave is het niet nodig om een bewijs van deelname te overleggen omdat de Orde van Advocaten Amsterdam  al bekend is met je aanwezigheid. Een enkele verwijzing naar de relevante lezing volstaat.

Overigens mag je tot 4 maanden voor je beëdiging al lezingen volgen die vervolgens kunnen meetellen tijdens je stage.

VRAGEN

De Jonge Balie Amsterdam houdt niet bij wie bij welke lezing aanwezig is geweest en kan daar dus ook geen informatie over verschaffen. In de agenda vind je een overzicht van eerdere lezingen aan de hand waarvan wellicht duidelijk wordt welke lezing je het afgelopen jaar hebt bijgewoond. Andere vragen kunnen worden gesteld aan de functionaris opleidingen van de Jonge Balie Amsterdam door een e-mail te sturen naar het adres opleidingen@jongebalieamsterdam.nl.