Lezingen

Algemeen

De Jonge Balie Amsterdam organiseert 9 keer per jaar een lezing over wisselende juridische onderwerpen. Voor het bijwonen van een lezing wordt 1 PO-punt toegekend. De lezingen vinden veelal plaats op donderdagen van 19.30 tot 20.30 uur. Aansluitend aan de lezing vindt een borrel plaats. De exacte data van de lezingen vind je in de agenda.

Accreditatie

Voorafgaand aan een lezing kun je een presentielijst tekenen. Let op: je hoeft de lijst maar één keer te tekenen. Kort na iedere lezing verstuurt de Jonge Balie Amsterdam deze lijst naar het bureau van de Orde van Advocaten Amsterdam waar je aanwezigheid wordt geadministreerd. Je ontvangt geen certificaat of ander bewijs van deelname. In het kader van je stageverslag of CCV-opgave is het niet nodig om een bewijs van deelname te overleggen omdat de Orde van Advocaten Amsterdam al bekend is met je aanwezigheid. Een enkele verwijzing naar de relevante lezing volstaat. Zorg dus dat je de data en het onderwerp ergens noteert.

Je mag tot 4 maanden voor je beëdiging lezingen volgen die vervolgens kunnen meetellen tijdens je stage.

VRAGEN

De Jonge Balie Amsterdam houdt niet bij wie bij welke lezing aanwezig is geweest en kan daar dus ook geen informatie over verschaffen. In de agenda vind je een overzicht van eerdere lezingen aan de hand waarvan wellicht duidelijk wordt welke lezing je het afgelopen jaar hebt bijgewoond. Heb je andere vragen? We verwijzen je graag naar onze FAQ.

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de functionaris opleidingen van de Jonge Balie Amsterdam door een e-mail te sturen naar opleidingen@jongebalieamsterdam.nl.

To top