Coach

Coach

Foto-Catie-2-300x300

De stap naar een patroon of een mentor van de orde van Advocaten Amsterdam kan soms te groot lijken, terwijl er wel behoefte is om bepaalde vragen te bespreken met iemand die niet behoort tot kantoor of vrienden en familie.

De Jonge Balie Amsterdam heeft daarom mr. Catie Oberman als coach aangesteld. Leden van de Jonge Balie Amsterdam kunnen zich kosteloos tot haar wenden. Wat advocaten, jong, oud, gevorderd en gevestigd, gemeen hebben is dat ze de confrontatie voor hun cliënten niet uit de weg gaan, maar die onderling binnen kantoor graag vermijden. Dat kan op den duur tot echte problemen leiden. 

Ook ontbreekt het advocaten over het algemeen aan de tijd om stil te staan bij hun gedachten over het vak en hun eigen rol daarin en binnen kantoor. Jonge advocaten die met lastige vragen zitten over hun situatie op kantoor en die niet weten tot wie ze zich zullen richten, kunnen contact opnemen met Catie.

Catie is 25 jaar advocaat geweest en heeft 10 jaar gewerkt als coach voor jonge advocaten. Zij is inmiddels met pensioen en is daardoor volstrekt onafhankelijk. Door haar ervaring in de advocatuur en de coaching weet ze welke vragen en moeilijkheden je tegen kunt komen. Dat kan helpen indien je zelf even niet weet hoe je verder moet. Als je je wendt tot Catie voer je in principe twee gesprekken van 1 à 1,5 uur met haar. In bijzondere gevallen kan een derde gesprek plaatsvinden. Het doel is dus geen langdurige begeleiding. De gesprekken zijn bedoeld om vrijuit te praten, samen hardop na te denken en te zoeken naar een (praktische) oplossing. In principe eindigen de gesprekken met een advies van Catie aan jou. Catie zal geen externe actie ondernemen tenzij je daar nadrukkelijk om vraagt. Uiteraard vinden alle gesprekken plaats onder strikte geheimhouding.

De gesprekken zullen plaatsvinden in het huis van Catie vlakbij het Beatrixpark. Je kunt contact met haar opnemen via catieoberman@gmail.com.

To top