Privacyverklaring

In dit Privacy Statement staat beschreven hoe De Jonge Balie te Amsterdam (hierna: de “Jonge Balie”, “wij” of “ons”) jouw persoonsgegevens verwerkt. Dit Privacy Statement heeft betrekking op persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij via onze website verkrijgen.

Wij kunnen dit Privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. De laatste wijzigingen zijn doorgevoerd in mei 2021.

 1. Over de Jonge Balie

De Jonge Balie is voor de verwerkingen die in dit Privacy Statement aan de orde komen de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit houdt in dat de Jonge Balie beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. De Jonge Balie is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van jouw persoonsgegevens.

De Jonge Balie is gevestigd aan de Paulus Potterstraat 18, 1071 DA te Amsterdam. Voor vragen kun je een e-mail sturen naar secretaris@jongebalieamsterdam.nl.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dit Privacy Statement geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van leden en bezoekers van onze websites. Daarbij kan gedacht worden aan contactgegevens, gegevens over inschrijvingen voor lezing of Jonge Balie activiteit en klikgedrag. Ook plaatsen wij (indien nodig na jouw toestemming) cookies.

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van leden:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • (kantoor)adres;
 • kantoornaam;
 • (mogelijk) bankgegevens;
 • predikaatcode;
 • barcode;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze websites:

 • websitebezoek en klikgedrag;
 • IP-adres;
 • duur en tijdstip van het bezoek van de website;
 • gebruik van social media.
 1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van leden voor de volgende doeleinden:

 • het administreren van lidmaatschap van de Jonge Balie;
 • het organiseren van inhoudelijke en sociale activiteiten;
 • het verstrekken van informatie over inhoudelijke en sociale activiteiten;
 • het bevorderen en ontwikkelen van contact tussen de jonge advocaten in het arrondissement van de rechtbank Amsterdam;
 • ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken.

De door bezoekers van onze websites opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • samenstellen gebruikersstatistieken;
 • beveiligen en verbeteren van onze websites; en
 • verbeteren van onze dienstverlening.
 1. Grondslag van de verwerking

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van de Jonge Balie is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – op basis van een overeenkomst, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming. Indien jij bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat je geen lezing kunt volgen of activiteit kunt bijwonen, of niet alle functionaliteiten van de website kunt ervaren.

Overeenkomst: voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten zullen wij persoonsgegevens moeten verwerken. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van persoonsgegevens in verband met het uitvoeren van een overeenkomst tussen de Jonge Balie en een lid, en het verwerken van persoonsgegevens in verband met een machtiging voor het innen van contributie.

Wettelijke verplichtingen: op basis van onder meer onze wettelijke administratieplicht moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken (met name: bewaren of verstrekken).

Gerechtvaardigd belang: wij hebben er belang bij om leden op de hoogte te brengen van te organiseren georganiseerde lezingen en evenementen. Op grond van deze belangen verwerken wij jouw persoonsgegevens, tenzij jouw privacybelang zwaarder weegt.

Toestemming: als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij jouw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

 1. Aan wie verstrekt de Jonge Balie persoonsgegevens?

Als uitgangspunt geldt dat jouw persoonsgegevens enkel door de Jonge Balie worden gebruikt. In een aantal gevallen delen wij jouw persoonsgegevens met andere partijen. 

Overheidsinstanties 
Soms zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te delen met andere overheidsinstanties. Hierbij kan je denken aan de Belastingdienst, de recherche of een toezichthouder. De Jonge Balie is zorgvuldig in het verstrekken van persoonsgegevens en verstrekt alleen die persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn. 

Amsterdamse Orde van Advocaten
De Jonge Balie kan je persoonsgegevens delen met de Amsterdamse Orde van Advocaten als dit nodig is voor bijvoorbeeld de registratie van deelname aan een lezing of Jonge Balie evenement.

Derden 
Tenslotte deelt de Jonge Balie persoonsgegevens met derden ter ondersteuning van het uitoefenen van haar taken. Hierbij kan je denken aan een softwareleverancier, een administratiekantoor of andere dienstverleners die persoonsgegevens nodig hebben om hun diensten te leveren. De Jonge Balie maakt met deze partijen schriftelijke afspraken over de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens.

 1. Verwerken van persoonsgegevens buiten de EU

De Jonge Balie probeert jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie (‘EU’) te verwerken door jouw gegevens zoveel mogelijk op een server in de EU op te slaan. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als we na toestemming gegevens doorgeven aan een universiteit buiten de EU.

Als wij verwerkers inschakelen, eisen wij dat zij persoonsgegevens op servers in de EU opslaan. Voor zover dat niet mogelijk is, nemen wij de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden voor de bescherming van jouw persoonsgegevens.

 1. Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren verwijderen of beperken. Ook kun je soms bezwaar maken of overdracht van jouw persoonsgegevens vragen. Om in dit kader een verzoek aan ons te doen kun je contact met ons opnemen via secretaris@jongebalieamsterdam.nl. Bij twijfel aan de identiteit, kunnen wij je vragen om je eerst te identificeren.

Inzage en correctie: indien jij wilt weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken of jouw persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kun je contact met ons opnemen.

Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid aan om persoonsgegevens te laten wissen. Wij beoordelen of een dergelijk verzoek uit te voeren is. In sommige gevallen moeten wij namelijk jouw persoonsgegevens bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting of om er (eenmalig) voor te zorgen dat je geen berichten meer van ons ontvangt.

Beperken: je kunt contact opnemen met ons met een verzoek om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als jij vindt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, jij deze nodig hebt voor een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan.

Bezwaar: als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kun je vanwege jouw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens.

Bezwaar tegen berichtgeving: Indien je niet langer berichten van ons wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kun je je daarvoor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in een ontvangen e-mailbericht. Je kunt je ook afmelden door contact op te nemen met ons.

 1. Cookies

De website van de Jonge Balie slaat informatie op en verkrijgt toegang tot informatie op randapparatuur van gebruikers via cookies en vergelijkbare technieken (“cookies”). Dit zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn bedoeld om je via deze website zo goed mogelijk te bedienen.

Er worden zowel functionele als analytische cookies gebruikt die voor een optimale gebruikservaring zorgen. Op basis van de cookieregels uit de Telecommunicatiewet hoeft de Jonge Balie je hier over geen voorafgaande informatie te verstrekken of toestemming te verkrijgen.

Je kunt cookies via je internetbrowser blokkeren of verwijderen. Zie bijvoorbeeld deze informatie van de Consumentenbond voor uitleg. Voor vragen over het gebruik van cookies door de Jonge Balie kun je contact opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 1. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Zo kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden ingezien door bestuursleden van de Jonge Balie.

 1. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren.

Het kan zo zijn dat wij – na jouw uitschrijving – bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren voor onze administratie of vanwege een wettelijke verplichting. Waar dat kan, zullen wij jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren.

 1. Vragen of klachten?

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je ons dat laten weten via secretaris@jongebalieamsterdam.nl. Wij helpen je graag verder.

Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kun je via secretaris@jongebalieamsterdam.nl een klacht indienen.

Wanneer je het niet eens bent met de klachtenbehandeling door de Jonge Balie, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.

To top