Frequently asked questions

Lezingen

De Jonge Balie Amsterdam verzorgt minimaal 9 keer per jaar een juridisch-inhoudelijke lezing. Advocaat-stagiair(e)s dienen, in het kader van hun opleidingen, minimaal 2 lezingen van de Jonge Balie Amsterdam bij te wonen. Aansluitend aan de lezingen is een borrel. 

Zowel het bijwonen van het de lezingen als de borrel is voor leden van de Jonge Balie Amsterdam geheel kosteloos.

De Jonge Balie Amsterdam organiseert enkele keren per jaar een combi-evenement. Een combi-evenement houdt in dat leden, naast het bijwonen van een Jonge Balie Amsterdam-lezing, toegang krijgen tot een ander evenement. Dit kan bijvoorbeeld de toegang tot de kunstbeurs PAN zijn of het bijwonen van een concert of voorstelling.  

De Jonge Balie Amsterdam schaft voor haar leden tickets aan voor de combi-evenementen. Het is daarom niet mogelijk enkel bij de Jonge Balie Amsterdam-lezing of enkel bij het aansluitende evenement aanwezig te zijn. Hierop wordt gecontroleerd. 

Alle informatie omtrent de Jonge Balie Amsterdam-lezingen wordt tweewekelijks verzonden via de nieuwsbrief. Sinds december 2022, worden de inschrijvingen voor de lezingen aangekondigd via de nieuwsbrief met daarin een vermelding van de datum en tijd dat de inschrijvingen op de website openen. De inschrijvingen openen meestal de volgende werkdag om 11:00. Je meldt je aan door je gegevens achter te laten op de website. Je ontvangt hierop een e-mail met een ticket, of een vermelding dat je op de wachtlijst staat.

Het is niet mogelijk om je in te schrijven per e-mail of door anderszins contact op te nemen met het bestuur van de Jonge Balie Amsterdam. 

Nadat je bent ingeschreven ontvang je van ons een e-mail met daarin een kopie van je inschrijving. Indien je onverhoopt niet meer aanwezig kan zijn, kan je je afmelden via de link in de e-mail. Let op: je inschrijving is dan definitief geannuleerd en jouw plaats zal aan iemand op de wachtlijst worden aangeboden. 

Het is niet mogelijk om je uit te schrijven door contact op te nemen met het bestuur van de Jonge Balie Amsterdam.

De Jonge Balie Amsterdam verzendt enkel een bevestiging van de inschrijving. Leden ontvangen géén bevestiging of bewijs van deelname van de Jonge Balie Amsterdam, dan wel de Amsterdamse Orde van Advocaten. Het is aan de leden zelf om bij te houden welke lezingen zij hebben bijgewoond. Leden dienen hun aanwezigheid te vermelden in het eindverslag, waarna de Amsterdamse Orde van Advocaten hun aanwezigheid checkt.

Het niet ontvangen van een bevestiging kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak is een spelfout in het e-mailadres bij de inschrijving. We raden je aan je nogmaals in te schrijven, en een e-mail te sturen aan de Jonge Balie Amsterdam. Wij kunnen dan de incorrecte inschrijving verwijderen.

De Amsterdamse Orde van Advocaten kent één PO-punt per Jonge Balie Amsterdam-lezing toe. Indien een lid 10 minuten te laat is op een Jonge Balie Amsterdam-lezing, wordt er door de Amsterdamse Orde van Advocaten géén punt toegekend. 

De Amsterdamse Orde van Advocaten kent één PO-punt toe voor het bijwonen van het Stichting Jonge Balie Nederland Congres. Let op: Het SJBN Congres wordt niet georganiseerd door de Jonge Balie Amsterdam. Voor meer informatie over het SJBN Congres verwijzen we je graag naar de website van de SJBN


Lidmaatschap

De raad van de Amsterdamse Orde van Advocaten verwacht dat elke beginnende Amsterdamse advocaat-stagiaire lid is van de Jonge Balie Amsterdam. Het lidmaatschap van de Jonge Balie is bedoeld voor beginnende advocaten gedurende de eerste zes jaar na hun beëdiging. Zodra je bent beëdigd in het arrondissement Amsterdam word je automatisch lid van de Jonge Balie Amsterdam. Je hoeft hiervoor niets te doen.

De Jonge Balie Amsterdam-nieuwsbrief wordt verzonden aan alle leden van de Jonge Balie Amsterdam. De nieuwsbrief wordt verzonden aan het e-mailadres dat bij de Orde van Advocaten bekend is. Indien je geen nieuwsbrief ontvangt, raden we je aan eerst jouw gegevens te checken op MijnOrde. Indien jouw contactgegevens gewijzigd dienen te worden, kun je deze zelf doorvoeren. 

Mocht je twee weken na het doorvoeren van jouw wijziging nog geen nieuwsbrief hebben ontvangen, raden we je aan contact op te nemen met de functionaris PR & Acquisitie via pr@jongebalieamsterdam.nl

De Jonge Balie Amsterdam is altijd op zoek naar actieve leden die hun steentje willen bijdragen. Gedurende het jaar worden er verschillende commissies aangesteld. In het jaar 2022 – 2023 zullen er 5 commissies worden aangesteld: de Reiscommissie, de Nieuwjaarsfeestcommissie, de Sport- en Spelcommissie, de Benefietcommissie en de Lustrumcommissie. Ook wordt elk jaar het bestuur van Stichting Justitia en van de Jonge Balie Amsterdam aangesteld. 

Mocht je interesse hebben in een van deze commissies of besturen, spreek ons dan vooral aan op de borrels, of stuur een e-mail aan onze secretaris op secretaris@jongebalieamsterdam.nl

Na verloop van zes jaar kunnen leden hun lidmaatschap laten overgaan in een buitengewoon lidmaatschap. Indien een lid zich niet afmeldt, gebeurt dit automatisch. 

Ben je advocaat-stagiaire af en wil je alsnog lid worden van de Jonge Balie Amsterdam? Stuur dan een e-mail aan onze secretaris op secretaris@jongebalieamsterdam.nl.

Indien je een overstap maakt tijdens je stage, word je automatisch lid van de Jonge Balie Amsterdam. Na verwerking van jouw gegevens ontvang je eveneens automatisch onze nieuwsbrief. 

Ontvang je twee weken na jouw officiële overstap nog geen nieuwsbrief? Neem dan contact op met onze secretaris via secretaris@jongebalieamsterdam.nl.

Andere vragen?

Stuur een e-mail naar onze secretaris: secretaris@jongebalieamsterdam.nl.