Lidmaatschap

Lid worden

Lid worden - de Jonge Balie Amsterdam

Het gewone lidmaatschap van de Jonge Balie Amsterdam staat open voor personen die bij de rechtbank Amsterdam staan ingeschreven als advocaat en nog geen zes jaren (in totaal) als zodanig ingeschreven hebben gestaan. Advocaten die zich inschrijven bij de rechtbank Amsterdam worden automatisch lid voor zover dit hun eerste inschrijving bij een rechtbank betreft. Vanaf het zesde jaar kunnen Amsterdamse advocaten (slechts) aanblijven als buitengewoon lid. Een gewoon lidmaatschap gaat automatisch over in een buitengewoon lidmaatschap indien niet wordt opgezegd.

Contributie

De jaarlijkse contributie voor gewone leden bedraagt EUR 50. De jaarlijkse contributie voor buitengewone leden bedraagt EUR 25. Leden zijn contributie verschuldigd over een volledig verenigingsjaar indien zij in dat jaar voor een bepaalde periode stonden ingeschreven als advocaat bij de rechtbank Amsterdam. Dat betekent dat de volledige contributie ook verschuldigd is in het geval waarin een advocaat zich gedurende (dus voor het einde van) een verenigingsjaar uitschrijft en het lidmaatschap opzegt.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden opgezegd tegen het einde van het verenigingsjaar (31 augustus) met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken door hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het bestuur (dit mag in de vorm van een e-mail aan de secretaris van de Jonge Balie Amsterdam naar het adres secretaris@jongebalieamsterdam.nl). Volledigheidshalve: wil je dat jouw lidmaatschap per 31 augustus van het verenigingsjaar eindigt, dan zal dus uiterlijk 31 juli van dat verenigingsjaar jouw opzegging aan ons door moeten geven. 

Elektronische facturering

De Jonge Balie Amsterdam verzendt haar facturen voor de inning van contributiegelden elektronisch. De elektronische facturen worden verzonden door onze accountant RAAK Accountants en Belastingadviseurs B.V. vanaf het e-mailadres:  jongebalieamsterdam@raaknederland.nl. Technische vragen over de facturering (bijvoorbeeld verzoek wijziging factuuradres) kunnen worden gesteld aan RAAK door een e-mail te sturen naar voornoemd adres.

Vragen

Andere vragen over het lidmaatschap kunnen worden gesteld aan de secretaris van de Jonge Balie Amsterdam. Stuur een e-mail naar secretaris@jongebalieamsterdam.nl.

To top