Vacature Justitia Bestuur 2020/2021
7 juli 2020

De Jonge Balie Amsterdam is op zoek naar enthousiaste leden die vanaf september 2020 de organisatie van Justitia 2021 op zich willen nemen. Justitia 2021 zal plaatsvinden van 28 t/m 30 april 2021. Lijkt het jou leuk om als bestuurder van de Stichting Justitia dit driedaagse evenement te organiseren en contacten te leggen met nationale … Continued


Justitia afgelast
7 juli 2020

Helaas gaat Justitia 2020 vanwege de getroffen maatregelen met betrekking tot COVID-19 niet door. Alle deelnemers hebben van de Stichting Justitia een e-mail ontvangen met daarin meer informatie. Stagiaires voor wie deelname aan Justitia 2020 in het kader van hun opleiding verplicht was, ontvangen te zijner tijd een e-mail van de Amsterdamse Orde van Advocaten … Continued


Donderdag 18 juni 2020 | Jonge Balie lezing – webinar
10 juni 2020

Stefan Sagel is sinds 1999 werkzaam als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in het arbeidsrecht en op het terrein van (met name arbeidsrechtelijke) civiele cassatie. Daarnaast is hij hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is in 2013 gepromoveerd met zijn proefschrift over het ontslag op staande voet en is bovendien medewerker van het Nederlands Juristenblad.

Stefan Sagel zal het webinar van donderdag 18 juni verzorgen. Tijdens de lezing zal hij het hebben over “De Hoge Raad en partiële ontbinding van de arbeidsovereenkomst”.


Donderdag 25 juni 2020 | NCC lezing – webinar
10 juni 2020

Op donderdag 25 juni 2020 organiseert de Netherlands Commercial Court een webinar. Vier (plaatsvervangend) rechters/raadsheren van de NCC District Court en de NCC Court of Appeal (Rieme-Jan Tjittes, Lincoln Frakes, Mieke Dudok van Heel en Duco Oranje) zullen onder leiding van de moderator (Willem Visser) vertellen over hoe ze zaken gedurende het COVID-19 tijdperk hebben … Continued


Donderdag 28 mei 2020 | Jonge Balie lezing – webinar
18 mei 2020

Dineke de Groot is sinds 2012 werkzaam bij de Hoge Raad in het civiele recht en het belastingrecht, eerst als raadsheer en vanaf 1 januari 2018 als vicepresident. Zij wordt per 1 november a.s. de eerste vrouwelijke president van de Hoge Raad. Voor 2012 was zij werkzaam bij de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Arnhem. Dineke de Groot heeft het rechterlijk werk door de jaren heen gecombineerd met werkzaamheden ten behoeve van de rechterlijke organisatie als geheel. Sinds medio 2011 is ze bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dineke de Groot zal het webinar van donderdag 28 mei verzorgen. Tijdens de lezing zal zij het hebben over “De Jonge Hoge Raad”.


4/5 februari 2021 | Young Lawyers Contest
6 mei 2020

De Academy of European Law (ERA) heeft in februari de Young Lawyers Contest georganiseerd. Internationale teams streden tegen elkaar in een debat over fundamentele rechten, een onderhandelingsoefening over vennootschapsrecht en een moot court over strafrecht. De Young Lawyers Contest is een unieke kans voor jonge advocaten uit Europa om ervaringen uit te wisselen, hun critical … Continued


Vacature bestuur Jonge Balie Amsterdam
14 april 2020

Per september 2020 zal een deel van het huidige bestuur van de Jonge Balie Amsterdam wisselen. De Jonge Balie Amsterdam is om die reden op zoek naar enthousiaste leden die zich vanaf september 2020 als bestuurslid willen inzetten voor de vereniging. De functies binnen het bestuur verschillen in intensiteit, maar zijn elk goed te combineren … Continued


Donderdag 23 april 2020 | Jonge Balie Lezing – webinar
14 april 2020

De tweede helft van 2019 werd ons land gedomineerd door de stikstofcrisis. Boeren protesteerden meerdere keren op het Malieveld, de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 100 km/uur (overdag), de vergunningsbesluitvorming voor huizenbouw is gedeeltelijk stilgelegd en Johan Remkes, voorzitter van het adviescollege Stikstofproblematiek, adviseerde dat de luchtvaartsector de uitstoot van stikstof verder zou moeten beperken om … Continued


Maandag 8 juni 2020 | Tentamentraining Burgerlijk recht – webinar
14 april 2020

Ter voorbereiding op het tentamen Major Burgerlijk Recht organiseert de Jonge Balie Amsterdam een tentamentraining op maandag 8 juni 2020. De training duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur. In verband met de maatregelen die in verband met COVID-19 zijn getroffen, zal deze training in de vorm van een webinar worden gegeven. Praktische details over het bijwonen … Continued


Maandag 11 mei 2020 | Tentamentraining Jaarrekeninglezen – webinar
14 april 2020

Op maandag 11 mei 2020 organiseert de Jonge Balie Amsterdam een tentamentraining voor het vak Jaarrekeninglezen ter voorbereiding op het tentamen. De training duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur. In verband met de maatregelen die in verband met COVID-19 zijn getroffen, zal deze training in de vorm van een webinar worden gegeven. Praktische details … Continued