Nieuws

Donderdag 4 februari 2021 | Jonge Balie lezing – webinar

Het webinar van donderdag 4 februari 2021 zal worden verzorgd door Robert Hein Broekhuijsen, partner bij Ivy Advocaten. Voordat hij in 2012 terugkeerde naar de advocatuur was hij Officier van justitie.

In het webinar zal worden ingegaan op de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, waarbij werd geoordeeld dat de oud-CEO van ING, Ralph Hamers, alsnog moet worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. Ook zal aan bod komen welke gevolgen deze uitspraak voor bestuurders van ondernemingen kan hebben.

Het webinar duurt van 19.30 tot 20.30 uur en geldt als Jonge Balie lezing in de zin van het stagebesluit. Praktische details over het bijwonen van het webinar worden op de dag van het webinar gedeeld met de leden die zich hiervoor hebben ingeschreven.

 

To top