Op vrijdag 4 september 2020 zal de algemene ledenvergadering van de Jonge Balie Amsterdam plaatsvinden. De vergadering wordt gehouden ten kantore van Vondst (Jacob Obrechtstraat 56, 1071 KN Amsterdam) en vangt om 18.00 uur aan. Tijdens de ALV zal onder meer het nieuwe bestuur worden gekozen.

Het kandidaatsbestuur voor het verenigingsjaar 2020 – 2021 bestaat uit:

  • Sophie Janssen, Vondst Advocaten (Voorzitter)
  • Menno Borsboom, Loyens & Loeff (Vice-voorzitter, Justitia)
  • Laura Aardoom, Wiersma Mensonides (Penningmeester)
  • Cas van Hees, Houthoff (Secretaris)
  • Sarah Omar, Kroes Advocaten (PR & Acquisitie)
  • Joris Zwinkels, Ivy Advocaten (Opleiding & Lezingen)
  • Max Nederlof, Baker McKenzie (Evenementen)

De (concept) financiële jaarstukken zijn in te zien ten kantore van Jorrit Sijl (Clifford Chance) (alleen op afspraak).