Nieuws

Donderdag 29 oktober 2020 | Jonge Balie lezing – webinar

Het webinar van donderdag 29 oktober 2020 wordt verzorgd door Ivo Trijbits, general counsel van AFC Ajax. Hij is sinds 1997 als jurist bij Ajax werkzaam. Daarvoor was Ivo Trijbits advocaat bij Dirkzwager in Arnhem.

Bij een (beursgenoteerde) voetbalclub als Ajax komt een grote variëteit aan juridische onderwerpen aan de orde. De focus hierbij ligt op de ‘voetbalzaken’ en de commerciële zaken. In de lezing zal hier nader op in worden gegaan aan de hand van de volgende onderwerpen: weetjes over Ajax, werken als jurist bij Ajax, masterclass voetbalarbitrages.

Het webinar duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur en geldt als Jonge Balie lezing in de zin van het stagebesluit. Praktische details over het bijwonen van het webinar worden op de dag van het webinar gedeeld met de leden die zich voor het webinar hebben ingeschreven.

Het is niet meer mogelijk je voor dit webinar aan te melden.

To top