Nieuws

Inschrijving geopend | Donderdag 24 september 2020 | Jonge Balie lezing – webinar

Het webinar van donderdag 24 september 2020 wordt verzorgd door Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming. Sinds oktober 2017 vervult hij deze post. Daarvoor was Sander Dekker onder meer staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wethouder in Den Haag. Hij studeerde bestuurskunde én behaalde zijn propedeuse Nederlands recht.

De minister is verantwoordelijk voor talloze onderwerpen die de rechtsstaat en het dagelijks werk van advocaten raken. In het webinar zullen wij hem op twee onderwerpen bevragen: de herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand en de toekomst van de advocatuur. Daarbij zal onder meer worden ingegaan op de hedendaagse rol van de advocatuur en hoe deze rol zich verhoudt tot de behoefte van de burger.

De lezing zal in de vorm van een interview plaatsvinden, waardoor het een interactief webinar belooft te worden. Bij de inschrijving dien je dan ook een vraag in te sturen die te maken heeft met bovenstaande onderwerpen.

Het webinar duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur en geldt als Jonge Balie lezing in de zin van het stagebesluit. Praktische details over het bijwonen van het webinar worden op de dag van het webinar gedeeld met de leden die zich voor het webinar hebben ingeschreven.

Doordat wij met een beveiligd systeem werken, is de capaciteit voor dit webinar – net als voor reguliere Jonge Balie lezingen – beperkt.

Het is niet meer mogelijk je voor dit webinar aan te melden.

To top