De examencommissie van de Beroepsopleiding Advocaten heeft naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2018:3428) van 24 oktober 2018 haar werkwijze – in overleg met de NOvA – ten aanzien van de bezwaarprocedure tegen een toetsresultaat aangepast. Vanaf 24 oktober 2018 kunnen eventuele bezwaren in een herbeoordelingsprocedure bij de examencommissie naar voren worden gebracht. Een schriftelijk gemotiveerd herbeoordelingsverzoek kan binnen zes weken na de datum van verzending van de toetsuitslag worden ingediend bij de examencommissie (examencommissie@cpodialogue.nl).