Nieuws

Vrijdag 8 oktober 2021 | Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 8 oktober 2021 zal de algemene ledenvergadering van de Jonge Balie Amsterdam plaatsvinden. De vergadering wordt gehouden ten kantore van Vondst (Jacob Obrechtstraat 56, 1071 KN Amsterdam) en vangt om 18.00 uur aan. Tijdens de ALV zal onder meer het nieuwe bestuur worden gekozen.

Het kandidaatsbestuur voor het verenigingsjaar 2021 – 2022 bestaat uit:

  • Sophie Janssen, Vondst Advocaten (Voorzitter)
  • Menno Borsboom, Loyens & Loeff (Vice-voorzitter, Justitia)
  • Hosna Korishi, Stibbe (Penningmeester)
  • Sarah Omar, Kroes Advocaten (Secretaris)
  • Charlotte Lahaije, Houthoff (PR & Acquisitie)
  • Joris Zwinkels, Ivy Advocaten (Opleiding & Lezingen)
  • Max Nederlof, Baker McKenzie (Evenementen)

Tijdens deze vergadering zal tevens een wijziging van de statuten worden voorgesteld. Een afschrift van de voorgenomen wijziging van de statuten kan worden opgevraagd via secretaris@jongebalieamsterdam.nl.

De (concept) financiële jaarstukken zijn in te zien ten kantore van Laura Aardoom (Wiersma Mensonides) (alleen op afspraak).

To top