Vrijheid en Veiligheid – Nog steeds een vanzelfsprekendheid? Het Jonge Balie Congres zal dit jaar in het teken staan van de wisselwerking tussen enerzijds de ‘vrijheid’ en anderzijds de ‘veiligheid’ in het licht van de pandemie van afgelopen jaar, maar ook thema’s zoals privacy online, de schending van mensenrechten en de klimaatcrisis zullen aan bod komen.

Het inhoudelijke programma duurt van 10:00 uur tot 18:00, gevolgd door een borrel en diner. Er valt één stagepunt/ stempel te verdienen voor advocaat-stagiaires. Deelname aan het congres kost € 175,- (inclusief drankenarrangement) en aanmelden kan tot en met 28 oktober via https://www.jongebaliecongres.nl/aanmelden/.