Een deel van de leden van de Jonge Balie Amsterdam heeft een e-mail ontvangen met als onderwerp ‘Bevestig uw aanmelding voor Jonge Balie Amsterdam’. In deze e-mail staat dat je voor de website bent aangemeld en is de titel van een of meerdere lijsten opgenomen. Verder wordt verzocht op een link te klikken waarmee de aanmelding voor voornoemde lijst(en) wordt bevestigd.

Deze e-mail is automatisch en per abuis verzonden. Het is niet nodig om op de link te klikken en het is geen virus.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je contact opnemen met het bestuur door een e-mail te sturen naar pr@jongebalieamsterdam.nl.