Nieuws

Donderdag 14 november 2019 | Mini-symposium en Praktizijnsdiner: Toegang tot het recht

Dat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn, wordt breed gedragen. Of het huidige systeem van rechtsbijstand dat ook bewerkstelligt, kan inmiddels ernstig worden betwijfeld.

De sociale advocatuur roert zich; de Commissie Van der Meer concludeerde al in 2017 dat de vergoedingen omhoog moeten; de NOvA heeft zich recent teruggetrokken uit het overleg over de toekomst van de gefinancierde rechtsbijstand, omdat er in 2020 door het ministerie van Veiligheid en Justitie geen extra geld wordt uitgetrokken voor de sociale advocatuur.

Is er toekomst voor de sociale advocatuur, of maken de rechtsbijstandsverzekeraars over enkele jaren de dienst uit? Wat is de rol van grote kantoren; hebben zij een verantwoordelijkheid om ook minderbedeelden hun recht te laten halen? Zijn rechtszoekenden aangewezen op pro bono-initiatieven?

Sprekers tijdens het mini-symposium zijn:

  • Key note-spreker is Herman van der Meer, president Hof Amsterdam, voorzitter Commissie Van der Meer;
  • Friederike van der Jagt, moderator, advocaat privacyrecht;
  • Diana de Wolff, hoogleraar advocatuur;
  • Brechje van de Velden, bestuursvoorzitter A&O;
  • Hein Vogel, voorzitter vereniging sociale advocatuur;
  • Trudeke Sillevis Smit, journaliste en oud advocate;
  • Marthe Schönau, advocaat, namens de Pro Bono Club.

Programma:

16.00 uur:           Ontvangst
16.30 uur:           Symposium
18.30 uur:           Borrel
19.30 uur:           Praktizijnsdiner
20.15 uur:           Speech namens Amsterdamse Orde van Advocaten
22.00 uur:           Einde programma

Voor het bijwonen van het mini-symposium krijg je 2 PO-punten. Deelname aan het mini-symposium en/of diner kost voor leden van de Jonge Balie €90,-. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

To top