Nieuws

Dinsdag 10 september 2019 | Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 10 september 2019 zal de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Balie Amsterdam plaatsvinden. De vergadering zal plaatshebben ten kantore van Wiersma Mensonides (Koningslaan 35, 1075 AB Amsterdam) en vangt om 18.00 uur aan. Tijdens de ALV zal onder meer het nieuwe bestuur worden gekozen.

Het kandidaatsbestuur voor het verenigingsjaar 2019 – 2020 bestaat uit:

  • Jolien Derksen, Bos en Partners Advocaten (Voorzitter)
  • Sietse Piekaar, Van Diepen Van der Kroef (Vice-voorzitter, PR & Acquisitie)
  • Jorrit Sijl, Clifford Chance (Penningmeester)
  • Menno Borsboom, Loyens & Loeff (Secretaris)
  • Laura Aardoom, Wiersma Mensonides (Evenementen)
  • Sophie Janssen, Vondst Advocaten (Opleidingen & Lezingen)
  • Cas van Hees, Houthoff (Justitia)

De (concept) financiële jaarstukken zijn vanaf 3 september 2019 in te zien ten kantore van Sietse Piekaar (Van Diepen Van der Kroef Advocaten) (alleen op afspraak).

To top