De Jonge Balie Amsterdam is lid van de European Young Bar Association (EYBA). De EYBA is in 1993 in het leven gebracht om jonge Europese advocaten met elkaar in contact te brengen en hun belangen op Europees niveau te behartigen. Dit doen zij onder meer door het organiseren van drie congressen: de International Weekend (Londen), de Spring Conference en de Summer Conference. Met het EYBA-lidmaatschap van de Jonge Balie Amsterdam zijn ook automatisch alle leden lid van deze organisatie. Meer informatie over de EYBA is te vinden op http://www.eyba.org/.