Een tijdje geleden hebben wij jullie gevraagd om een enquête in te vullen over de plannen van de NOvA voor de toekomst van de beroepsopleiding. Allereerst willen wij degenen die de enquête hebben ingevuld hartelijk bedanken voor de tijd en moeite die zij hiervoor hebben genomen. Wij hebben de input vanuit de enquête gebruikt om het consultatiedocument van de NOvA in te vullen, waarvan de deadline op 17 september jl. verstreek. Jullie commentaar op de plannen van de beroepsopleiding is op deze wijze door ons doorgegeven aan de NOvA. De algemene raad van de NOvA besluit in het najaar, mede aan de hand van de reacties, of – en zo ja, op welke onderdelen – de bestaande beroepsopleiding (en mogelijk ook andere onderdelen van de stageperiode) aanpassing behoeft. Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.