Op 11 september 2017 zal de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Balie Amsterdam plaatsvinden. De vergadering zal plaatshebben ten kantore van Van Diepen Van der Kroef Advocaten (Dijsselhofplantsoen 16-18, 1077 BL Amsterdam) en vangt om 18.00 uur aan. Tijdens de ALV zal het nieuwe bestuur worden gekozen.

Het kandidaatsbestuur voor het verenigingsjaar 2017-2018 bestaat uit:

  • Mr. Dirk de Waard, DeWaardSinke Advocaten (Voorzitter)
  • Mr. Heidi van Ginkel, De Brauw Blackstone Westbroek (PR & Acquisitie, Vice-voorzitter)
  • Mr. Carolien van Tilburg, Florent (Penningmeester)
  • Mr. Ewoud van der Leek, Houthoff (Secretaris)
  • Mr. Michelle Maaijen, Pallas (Opleidingen & Lezingen)
  • Mr. Thijs Verstraten, Lexence (Evenementen)
  • Mr. Joost Dibbits, Loyens & Loeff (Justitia)

De financiële jaarstukken zijn in te zien ten kantore van mr. Joost Dibbits (Loyens & Loeff) (alleen op afspraak).