Inschrijving geopend | Donderdag 24 september 2020 | Jonge Balie lezing – webinar
16 september 2020

Het webinar van donderdag 24 september 2020 wordt verzorgd door Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming. Sinds oktober 2017 vervult hij deze post. Daarvoor was Sander Dekker onder meer staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wethouder in Den Haag. Hij studeerde bestuurskunde én behaalde zijn propedeuse Nederlands recht. De minister is verantwoordelijk voor talloze onderwerpen … Continued


European Lawyers’ Programme 2021
14 september 2020

De inschrijving voor het European Lawyers’ Programme 2021 in Edinburgh is geopend; ook een Nederlandse advocaat (met minstens 2 jaar werkervaring) kan meedoen. Het programma loopt van 6 april tot en met 25 juni 2021. De deadline voor aanmeldingen is 6 november 2020.


Donderdag 24 september 2020 | Jonge Balie lezing – webinar
25 augustus 2020

Op donderdag 24 september 2020 zal opnieuw een Jonge Balie lezing in de vorm van een webinar plaatsvinden. Het webinar wordt verzorgd door niemand minder dan minister Sander Dekker en duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur. Informatie over het onderwerp van de lezing volgt spoedig. Inschrijven voor de lezing zal ook pas dan mogelijk zijn.


Vrijdag 4 september 2020 | Algemene ledenvergadering
25 augustus 2020

Op vrijdag 4 september 2020 zal de algemene ledenvergadering van de Jonge Balie Amsterdam plaatsvinden. De vergadering wordt gehouden ten kantore van Vondst (Jacob Obrechtstraat 56, 1071 KN Amsterdam) en vangt om 18.00 uur aan. Tijdens de ALV zal onder meer het nieuwe bestuur worden gekozen. Het kandidaatsbestuur voor het verenigingsjaar 2020 – 2021 bestaat … Continued


Vacature Justitia Bestuur 2020/2021
7 juli 2020

De Jonge Balie Amsterdam is op zoek naar enthousiaste leden die vanaf september 2020 de organisatie van Justitia 2021 op zich willen nemen. Justitia 2021 zal plaatsvinden van 28 t/m 30 april 2021. Lijkt het jou leuk om als bestuurder van Stichting Justitia dit driedaagse evenement te organiseren en contacten te leggen met nationale en … Continued


Justitia afgelast
7 juli 2020

Helaas gaat Justitia 2020 vanwege de getroffen maatregelen met betrekking tot COVID-19 niet door. Alle deelnemers hebben van Stichting Justitia een e-mail ontvangen met daarin meer informatie. Stagiaires voor wie deelname aan Justitia 2020 in het kader van hun opleiding verplicht was, ontvangen te zijner tijd een e-mail van de Amsterdamse Orde van Advocaten met … Continued


Donderdag 18 juni 2020 | Jonge Balie lezing – webinar
10 juni 2020

Stefan Sagel is sinds 1999 werkzaam als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in het arbeidsrecht en op het terrein van (met name arbeidsrechtelijke) civiele cassatie. Daarnaast is hij hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is in 2013 gepromoveerd met zijn proefschrift over het ontslag op staande voet en is bovendien medewerker van het Nederlands Juristenblad.

Stefan Sagel zal het webinar van donderdag 18 juni verzorgen. Tijdens de lezing zal hij het hebben over “De Hoge Raad en partiële ontbinding van de arbeidsovereenkomst”.


Donderdag 25 juni 2020 | NCC lezing – webinar
10 juni 2020

Op donderdag 25 juni 2020 organiseert de Netherlands Commercial Court een webinar. Vier (plaatsvervangend) rechters/raadsheren van de NCC District Court en de NCC Court of Appeal (Rieme-Jan Tjittes, Lincoln Frakes, Mieke Dudok van Heel en Duco Oranje) zullen onder leiding van de moderator (Willem Visser) vertellen over hoe ze zaken gedurende het COVID-19 tijdperk hebben … Continued


Donderdag 28 mei 2020 | Jonge Balie lezing – webinar
18 mei 2020

Dineke de Groot is sinds 2012 werkzaam bij de Hoge Raad in het civiele recht en het belastingrecht, eerst als raadsheer en vanaf 1 januari 2018 als vicepresident. Zij wordt per 1 november a.s. de eerste vrouwelijke president van de Hoge Raad. Voor 2012 was zij werkzaam bij de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Arnhem. Dineke de Groot heeft het rechterlijk werk door de jaren heen gecombineerd met werkzaamheden ten behoeve van de rechterlijke organisatie als geheel. Sinds medio 2011 is ze bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dineke de Groot zal het webinar van donderdag 28 mei verzorgen. Tijdens de lezing zal zij het hebben over “De Jonge Hoge Raad”.


4/5 februari 2021 | Young Lawyers Contest
6 mei 2020

De Academy of European Law (ERA) heeft in februari de Young Lawyers Contest georganiseerd. Internationale teams streden tegen elkaar in een debat over fundamentele rechten, een onderhandelingsoefening over vennootschapsrecht en een moot court over strafrecht. De Young Lawyers Contest is een unieke kans voor jonge advocaten uit Europa om ervaringen uit te wisselen, hun critical … Continued