Donderdag 25 juni 2020 | NCC lezing – webinar
10 juni 2020

Op donderdag 25 juni 2020 organiseert de Netherlands Commercial Court een webinar. Vier (plaatsvervangend) rechters/raadsheren van de NCC District Court en de NCC Court of Appeal (Rieme-Jan Tjittes, Lincoln Frakes, Mieke Dudok van Heel en Duco Oranje) zullen onder leiding van de moderator (Willem Visser) vertellen over hoe ze zaken gedurende het COVID-19 tijdperk hebben … Continued


Donderdag 28 mei 2020 | Jonge Balie lezing – webinar
18 mei 2020

Dineke de Groot is sinds 2012 werkzaam bij de Hoge Raad in het civiele recht en het belastingrecht, eerst als raadsheer en vanaf 1 januari 2018 als vicepresident. Zij wordt per 1 november a.s. de eerste vrouwelijke president van de Hoge Raad. Voor 2012 was zij werkzaam bij de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Arnhem. Dineke de Groot heeft het rechterlijk werk door de jaren heen gecombineerd met werkzaamheden ten behoeve van de rechterlijke organisatie als geheel. Sinds medio 2011 is ze bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dineke de Groot zal het webinar van donderdag 28 mei verzorgen. Tijdens de lezing zal zij het hebben over “De Jonge Hoge Raad”.


4/5 februari 2021 | Young Lawyers Contest
6 mei 2020

De Academy of European Law (ERA) heeft in februari de Young Lawyers Contest georganiseerd. Internationale teams streden tegen elkaar in een debat over fundamentele rechten, een onderhandelingsoefening over vennootschapsrecht en een moot court over strafrecht. De Young Lawyers Contest is een unieke kans voor jonge advocaten uit Europa om ervaringen uit te wisselen, hun critical … Continued


Vacature bestuur Jonge Balie Amsterdam
14 april 2020

Per september 2020 zal een deel van het huidige bestuur van de Jonge Balie Amsterdam wisselen. De Jonge Balie Amsterdam is om die reden op zoek naar enthousiaste leden die zich vanaf september 2020 als bestuurslid willen inzetten voor de vereniging. De functies binnen het bestuur verschillen in intensiteit, maar zijn elk goed te combineren … Continued


Donderdag 23 april 2020 | Jonge Balie Lezing – webinar
14 april 2020

De tweede helft van 2019 werd ons land gedomineerd door de stikstofcrisis. Boeren protesteerden meerdere keren op het Malieveld, de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 100 km/uur (overdag), de vergunningsbesluitvorming voor huizenbouw is gedeeltelijk stilgelegd en Johan Remkes, voorzitter van het adviescollege Stikstofproblematiek, adviseerde dat de luchtvaartsector de uitstoot van stikstof verder zou moeten beperken om … Continued


Maandag 8 juni 2020 | Tentamentraining Burgerlijk recht – webinar
14 april 2020

Ter voorbereiding op het tentamen Major Burgerlijk Recht organiseert de Jonge Balie Amsterdam een tentamentraining op maandag 8 juni 2020. De training duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur. In verband met de maatregelen die in verband met COVID-19 zijn getroffen, zal deze training in de vorm van een webinar worden gegeven. Praktische details over het bijwonen … Continued


Maandag 11 mei 2020 | Tentamentraining Jaarrekeninglezen – webinar
14 april 2020

Op maandag 11 mei 2020 organiseert de Jonge Balie Amsterdam een tentamentraining voor het vak Jaarrekeninglezen ter voorbereiding op het tentamen. De training duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur. In verband met de maatregelen die in verband met COVID-19 zijn getroffen, zal deze training in de vorm van een webinar worden gegeven. Praktische details … Continued


Activiteiten tot 1 juni 2020 afgelast
2 april 2020

Gezien de getroffen maatregelen met betrekking tot COVID-19, zijn vooralsnog alle activiteiten van de Jonge Balie Amsterdam tot 1 juni 2020 afgelast. De Jonge Balie Amsterdam is in overleg met de Amsterdamse Orde van Advocaten. Gezamenlijk wordt een oplossing voor de (verplichte) Jonge Balie lezingen gezocht. Zodra hier meer over bekend is, zullen de leden … Continued


L4L zoekt vrijwilligers voor focusgroep ‘twinning’
17 maart 2020

Voor een lopend project zoekt Lawyers for Lawyers advocaten die zich voor een periode van één jaar (5-8 uur p/m) willen inzetten als buddy voor een aantal Oost-Afrikaanse advocaten. Aangezien een aantal van de advocaten enkel Frans spreekt zijn zij specifiek opzoek naar advocaten die Frans kunnen spreken. In het kader van het ‘twinning’ project … Continued


Maandag 7 t/m zaterdag 12 september 2020 | Anglo Dutch Exchange
17 maart 2020

Ben jij een advocaat en woon jij in Amsterdam? Dan zoeken wij jou!   Een traditie binnen de Anglo Dutch Exchange (ADE) is dat de Engelse gast-advocaten gehost worden door de advocaten van het gastland. Mocht je werkzaam zijn als advocaat, in Amsterdam wonen en het leuk vinden om een Engelse advocaat een paar dagen … Continued