Op maandag 11 mei 2020 organiseert de Jonge Balie Amsterdam een tentamentraining voor het vak Jaarrekeninglezen ter voorbereiding op het tentamen. De training duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur.

In verband met de maatregelen die in verband met COVID-19 zijn getroffen, zal deze training in de vorm van een webinar worden gegeven. Praktische details over het bijwonen van het webinar worden enige tijd voorafgaand aan de tentamentraining gedeeld met de leden die zich voor de tentamentraining hebben ingeschreven.

De training wordt door Opus Opleidingen (www.bijlesberoepsopleiding.nl) verzorgd. Gedurende de training zal de theorie die van belang is voor het tentamen worden uitgelegd en zal op een praktische en actieve manier  worden geoefend. Onderwerpen die vrijwel altijd op het tentamen terugkomen zullen worden behandeld. Dit zijn onder andere een aantal balansposten (waaronder het eigen vermogen, de reserves en voorzieningen), de waardering van de deelneming, de geconsolideerde balans en de berekening van de ratio’s.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.