Nieuws

Donderdag 23 april 2020 | Jonge Balie Lezing – webinar

De tweede helft van 2019 werd ons land gedomineerd door de stikstofcrisis. Boeren protesteerden meerdere keren op het Malieveld, de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 100 km/uur (overdag), de vergunningsbesluitvorming voor huizenbouw is gedeeltelijk stilgelegd en Johan Remkes, voorzitter van het adviescollege Stikstofproblematiek, adviseerde dat de luchtvaartsector de uitstoot van stikstof verder zou moeten beperken om te kunnen groeien. Dit alles ontstond naar aanleiding van twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019, de zogenaamde PAS-uitspraken. In deze uitspraken oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Jurist Valentijn Wösten stond in de PAS-uitspraken van de Raad van State twee milieuorganisaties bij en is een zeer ervaren jurist op het gebied van natuur en milieu. Inmiddels trad hij in meer dan 350 zaken bij de Raad van State als jurist op, waarvan 125 in het kader van natuurbescherming. Op donderdag 23 april 2020 gaat Valentijn Wösten in zijn webinar in op de PAS-uitspraken, de gevolgen daarvan en het belang van dit rechtsgebied. Dit webinar duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur en geldt als Jonge Balie lezing in de zin van het stagebesluit.

Praktische details over het bijwonen van het webinar worden enige tijd voorafgaand aan het webinar gedeeld met de leden die zich voor het webinar hebben ingeschreven.

Doordat wij met een beveiligd systeem werken, is de capaciteit voor dit webinar – net als voor reguliere Jonge Balie lezingen – beperkt.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

To top