De algemene raad heeft de hoofdlijnen van de vernieuwde beroepsopleiding voor advocaten bekendgemaakt. De algemene raad beoogt daarom per maart 2021 met de beroepsopleiding van start te gaan. Een belangrijk uitgangspunt is om te komen tot een baliebrede opleiding voor alle advocaat-stagiairs – ongeacht kantoor, type cliënt of praktijk. De opleiding krijgt een sterke focus op toegepaste kennis, vaardigheden en ethiek. Minder nadruk komt te liggen op het verwerven van juridisch-inhoudelijke kennis. De vernieuwde beroepsopleiding zal ongeveer twee jaar beslaan en het aantal dagdelen daalt naar ongeveer 100.

De komende periode wordt de benodigde aanpassing van de Verordening op de advocatuur nader uitgewerkt. In september 2019 wordt een wijzigingsverordening ter eerste lezing voorgelegd aan het college van afgevaardigden. Klik hier voor meer informatie.