Op dinsdag 18 september 2018 zal de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Balie Amsterdam plaatsvinden. De vergadering zal plaatshebben ten kantore van Boontje Advocaten (De Boelelaan 28, Amsterdam) en vangt om 18.30 uur aan. Tijdens de ALV zal het nieuwe bestuur worden gekozen.

Het kandidaatsbestuur voor het verenigingsjaar 2018-2019 bestaat uit:

  • Mr. Thijs Verstraten, Lexence (Voorzitter)
  • Mr. Ewoud van der Leek, Houthoff (Vice-voorzitter, PR & Acquisitie)
  • Mr. Sietse Piekaar, Van Diepen Van der Kroef (Penningmeester)
  • Mr. Barbara Elion, Loyens & Loeff (Secretaris)
  • Mr. Jolien Derksen, Bos & Partners Advocaten (Evenementen)
  • Mr. Lilach Zalait, Boontje Advocaten (Justitia)
  • Mr. Charlotte Waterman, Libor Dock Advocaten (Opleidingen & Lezingen)

De financiële jaarstukken zijn in te zien ten kantore van mr. Sietse Piekaar (Van Diepen Van der Kroef) (alleen op afspraak).