In eerdere nieuwbrieven hebben wij jullie op de hoogte gehouden over de BA2020. Inmiddels is bekend geworden dat de nieuwe beroepsopleiding mogelijk nog niet in maart 2020 van start zal gaan. Wel is meer bekend geworden over de uitwerking van de nieuwe opleiding. De Algemene Raad streeft ernaar de huidige belasting voor stagiaires met 30% te reduceren.

Meer informatie over de uitwerking is te vinden op https://www.advocatenorde.nl/nieuws/ba2020-geen-herhaling-van-basiskennis-nadruk-op-toepassing. Een kritische beschouwing naar aanleing van de vergadering van het college van afgevaardigden van de NOvA vind je hier: https://www.advocatenblad.nl/2018/06/26/nieuwe-beroepsopleiding-mogelijk-niet-op-tijd-af/.