Nieuws

Donderdag 29 maart: Ordevergadering

Op 29 maart 2018 zal mr. P.N. van Regteren Altena aftreden als deken van de Amsterdamse orde van advocaten. Onder verwijzing naar artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement van de orde van advocaten in het arrondissement Amsterdam nodigt hij u hierbij uit voor de jaarvergadering waar ook een nieuwe deken gekozen zal worden.

De raad van de orde stelt voor mr. E.J. Henrichs in deze vacature te benoemen. De vergadering zal gehouden worden op donderdag 29 maart 2018 in De Rode Hoed, Keizersgracht 102 Amsterdam. Het aanvangstijdstip is 15.00 uur.

De dekenprijs wordt uitgereikt aan mr. John Beer. Aansluitend, vanaf 16.00 uur, vindt een seminar plaats waar de fatsoenlijke advocaat centraal staat.

Er zullen korte inleidingen worden gehouden door mevrouw mr. Q.R.M. Falger (rechter rechtbank Amsterdam, voorzitter Raad van Discipline Amsterdam), mevrouw prof. mr. D.J.B. de Wolff (hoogleraar Advocatuur Universiteit van Amsterdam), de heer mr. H.J. Biemond (advocaat Allen & Overy) en mr. M.Ch. Kaaks (advocaat, columnist Advocatenblad) gevolgd door een discussie onder leiding van mevrouw mr. J.A. Schaap (advocaat, lid Hof van Discipline).

De middag wordt afgesloten met een receptie van 17.30 tot 19.00 uur.

To top