De Jonge Balie Amsterdam is lid van de European Young Bar Association (EYBA). De EYBA is in 1993 in het leven gebracht om jonge Europese advocaten met elkaar in contact te brengen en hun belangen op Europees niveau te behartigen. Dit doen zij onder meer door het organiseren van drie congressen: de International Weekend (Londen), de Spring Conference en de Summer Conference. Met het EYBA-lidmaatschap van de Jonge Balie Amsterdam zijn ook automatisch alle leden lid van deze organisatie.

Tijdens de International Weekend heeft het bestuur van de Jonge Balie Amsterdam gepitcht om de Summer Conference van 2018 in Amsterdam te mogen organiseren. Tot onze grote vreugde heeft de EYBA met ons voorstel ingestemd. Dit betekent dat in een weekend in juni / juli 2018 Amsterdam zal vollopen met jonge Europese advocaten. We zullen de datum snel aan jullie bekend maken!

Om de Summer Conference tot een succes te kunnen maken, is de Jonge Balie Amsterdam op zoek naar leden die willen helpen bij de organisatie daarvan. Wij zullen een commissie samenstellen die zowel het inhoudelijke deel van het congres als het sociale programma zullen samenstellen. Ben je enthousiast of heb je vragen over de vacature? Mail dan voor 13 oktober 2017 naar Ewoud van der Leek, secretaris@jongebalieamsterdam.nl. Een email met motivatie volstaat, een cv of andere stukken zijn niet nodig.