Nieuws

NOvA Project BA2020

De beroepsopleiding is in beweging. Zoals iedereen inmiddels zal weten wordt door de Nederlandse Orde van Advocaten hard gewerkt aan het project ‘BA2020’. Gezien de mogelijk grote veranderingen die dit met zich meebrengt, willen wij jullie ook via de nieuwsbrief periodiek op de hoogte brengen van de ontwikkelingen. Vorige week is de consultatiefase van start gegaan. Deze loopt tot en met 17 september 2017. In dat kader zal ook de Jonge Balie Amsterdam hierop namens haar leden input geven. Wij ontvangen dan ook graag jullie reacties op het consultatiedocument, die weer aan de NOvA zullen worden meegegeven. Later deze week ontvangen jullie een aparte e-mail met een vragenlijst.

Voor meer informatie zie onderstaande links:

https://www.advocatenorde.nl/dossier/ba2020

https://www.advocatenorde.nl/nieuws/ba-2020-beroepsopleiding-advocaten-op-de-tekentafel 

https://www.advocatenorde.nl/document/discussienotitie-contouren-ba2020

https://www.advocatenorde.nl/document/20170511-presentatie-workshop-1-concept 

To top