Nieuws

Uitwisselingen advocaat-stagiaires Amsterdam en Barcelona

Enige jaren geleden is er een “twinning agreement” getekend tussen de AOvA en de Orde van Advocaten van Barcelona, (“Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona” of “ICAB”). In het kader daarvan wordt getracht om een uitwisselingsprogramma tussen beide Orden op te zetten. Het idee is dat Nederlandse advocaat-stagiaires enige tijd in Barcelona kennis maken met de Spaanse rechtspraktijk en vice versa. Een van de problemen bij het opzetten hiervan is de taalbarrière. De initiafnemers menen dat een dergelijke stage pas echt zin heeft indien men de taal van het andere land beheerst.

Deze oproep dient om te peilen hoeveel Amsterdamse advocaat-stagiaires de Spaanse taal voldoende beheersen en tegelijkertijd geïnteresseerd zijn in een stage in Barcelona. Er wordt gedacht aan een periode van twee maanden met een korte introductie in het Spaanse recht via de ICAB en/of aangesloten kantoren. De oproep is ook gericht aan Amsterdamse advocatenkantoren die bereid zijn om een Spaanse stagiaire een stage van een tweetal maanden aan te bieden. De taalbarrière vormt in dat geval een groter probleem aangezien de kennis van de Nederlandse taal nog beperkter zal zijn. De hoop is daarom dat kantoren met een praktijk waar de Spaanse of Engelse taal gebezigd wordt een zinvolle stage zouden kunnen verzorgen.

Spreek je goed Spaans en heb je interesse in een uitwisseling of wil je graag meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Jan Willem de Haan van De Haan & Mulder Abogados – Advocaten (dehaan@dehaanmulder.com).

To top