Donderdag 19 maart 2020 | Jonge Balie Lezing

De tweede helft van 2019 werd ons land gedomineerd door de stikstofcrisis. Boeren protesteerden meerdere keren op het Malieveld, de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 100 km/uur (overdag), de huizenbouw is gedeeltelijk stilgelegd en Johan Remkes, voorzitter van het adviescollege Stikstofproblematiek, adviseerde dat de luchtvaartsector de uitstoot van stikstof verder zou moeten beperken om verder te kunnen groeien. Dit alles ontstond naar aanleiding van twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019, de zogenaamde PAS-uitspraken. In deze uitspraken oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Raadsman Valentijn Wösten vertegenwoordigde in deze zaken milieuorganisaties Mobilisation for the Environment en Vereniging Leefmilieu en zal de lezing van donderdag 19 maart aanstaande verzorgen. Valentijn Wösten is een zeer ervaren advocaat op het gebied van natuur en milieu. Inmiddels trad hij in meer dan 350 zaken bij de Raad van State als advocaat op, waarvan 125 in het kader van natuurbescherming. Tijdens de lezing zal hij ingaan op de PAS-uitspraken, de gevolgen daarvan en het belang van dit rechtsgebied.

Jonge Balie Lezing van 19 maart 2020