Maandag 11 september: Algemene Ledenvergadering

Op 11 september 2017 zal de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Balie Amsterdam plaatsvinden. De vergadering zal plaatshebben ten kantore van Van Diepen Van der Kroef Advocaten (Dijsselhofplantsoen 16-18, 1077 BL Amsterdam) en vangt om 18.00 uur aan. Tijdens de ALV zal het nieuwe bestuur worden gekozen.

Het kandidaatsbestuur voor het verenigingsjaar 2017-2018 bestaat uit:

  • Mr. Dirk de Waard, DeWaardSinke Advocaten (Voorzitter)
  • Mr. Heidi van Ginkel, De Brauw Blackstone Westbroek (PR & Acquisitie, Vice-voorzitter)
  • Mr. Carolien van Tilburg, Florent (Penningmeester)
  • Mr. Ewoud van der Leek, Houthoff (Secretaris)
  • Mr. Michelle Maaijen, Pallas (Opleidingen & Lezingen)
  • Mr. Thijs Verstraten, Lexence (Evenementen)
  • Mr. Joost Dibbits, Loyens & Loeff (Justitia)

De financiële jaarstukken zijn in te zien ten kantore van mr. Joost Dibbits (Loyens & Loeff) (alleen op afspraak).