Na afronding van de advocaat-stage moet de advocaat zijn vakbekwaamheid jaarlijks onderhouden. Het document FAQ Verordening op de Advocatuur geeft aan welke opleidingsverplichtingen op de advocaat rusten en hoe hieraan invulling kan worden gegeven.