Advocaat-stagiaires die op of na 1 september 2013 zijn begonnen met de beroepsopleiding advocaten volgen (verplicht) de opleiding nieuwe stijl. Deze opleiding bestaat uit een driejarig programma dat de afzonderlijke onderdelen van de opleiding oude stijl integreert.

De beroepsopleiding advocaten nieuwe stijl bestaat uit drie leerlijnen, te weten:

  • Burgerlijk (proces)recht;
  • Bestuurs(proces)recht; en
  • Straf(proces)recht.

Aan het begin van de opleiding kiest de advocaat-stagiaire één van deze leerlijnen als major. Daarnaast kiest hij één van de twee andere leerlijnen als minor. Verder is er ook ruimte voor het volgen van keuzevakken. In de opleiding is veel aandacht voor ethiek, worden materieel en formeel recht geïntegreerd onderwezen en worden vrijwel alle vakken afgesloten met een toets.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de link naar website van de beroepsopleiding advocaten nieuwe stijl.