De beroepsopleiding advocaten nieuwe stijl is nieuw en het is daardoor onvermijdelijk dat er bepaalde zaken nog niet optimaal verlopen. De Jonge Balie is niet betrokken bij de organisatie van de opleiding en klachten dienen daarom in beginsel te worden gericht aan de uitvoeringsorganisatie voor de beroepsopleiding advocaten nieuwe stijl, de combinatie CPO/Dialogue en toezichthouder Stichting Beroepsopleiding Advocaten.

Mocht je je niet gehoord voelen ten aanzien van een bij deze instanties ingediende klacht dan vernemen wij dat, als belangenvertegenwoordiger van onze leden, erg graag. Wij zullen dan indien nodig overleg voeren met de Amsterdamse en/of de Nederlandse Orde van Advocaten. Je kunt je in dat geval richten tot de functionaris opleidingen van de Jonge Balie door een e-mail te sturen naar het adres opleidingen@jongebalieamsterdam.nl.