Seminar Justitia 2017: De Apocalyps

  • 12 mei 2017
    15.15 - 23.00

REGISTRATIE EN ONTVANGST (vanaf 13.15 uur)

AANVANG SEMINAR (14.00 uur)

  • Opening door Nicole Meijs, voorzitter Stichting Justitia.
  • Introductie thema door dagvoorzitter Donatello Piras.

DEEL I: DE KLIMAATCRISIS

  • Lezing Koos van den Berg over de achtergrond van Urgenda en het groeiende spanningsveld tussen de trias politica.

DEEL II: HET EINDE VAN DE DEMOCRATIE

  • Lezing David Van Reybrouck
  • Paneldiscussie: David van ReybrouckMarietje Schaake en Gerdi Verbeet

PAUZE

  • Prijsuitreiking winnaar Amsterdamse pleitwedstrijden 2017

DEEL III: BEYOND THE EARTH

  • Lezing André Kuipers over de toekomst van de aarde en ruimtereizen.

CABARET EN BORREL (TOT 19.00 UUR*) met Dolf Jansen

Alleen toegankelijk met passe-partout en/of seminar kaarten

Event locatie

Locatie  

Adres
Postjesweg 1
1057 DT
Amsterdam