Jaarvergadering Jonge Balie

  • 9 september 2015
    20.00

Het bestuur van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam nodigt hierbij alle leden uit voor de jaarvergadering op woensdag 9 september 2015 ten kantore van Houthoff Buruma Coöperatief U.A. aan het adres Gustav Mahlerplein 50 te Amsterdam. Tijdens deze vergadering worden de jaarverslagen over het boekjaar 2014/2015 van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam en de Stichting Jonge Balie Activiteiten Amsterdam besproken.

De realisatie over het boekjaar 2014/2015 ligt vanaf 1 september 2015 ter inzake ten kantore van Vestius Advocaten B.V. (Herengracht 584 te Amsterdam). Voor het inzien daarvan kunt u een afspraak maken met de penningmeester Daan van Noord via het e-mailadres [email protected].

Voor het bestuur van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam draagt het huidige bestuur voor het jaar 2015/2016 de volgende zeven leden voor:

  • mevrouw mr. Annelot Sitsen, Bingh Advocaten (Voorzitter)
  • de heer mr. Gijs Berkhout, Loyens & Loeff N.V. (Penningmeester en Vicevoorzitter)
  • mevrouw mr. Marieke Faber, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Secretaris)
  • de heer mr. Tjerk Sigterman, Vondst Advocaten N.V. (PR & Acquisitie)
  • mevrouw mr. Charlotte Vijftigschild, DLA Piper Nederland N.V.  (Lezingen & Opleiding)
  • de heer mr. Victor Bouman, Wieringa Advocaten (Justitia)
  • mevrouw mr. Laura van Gardingen, Houthoff Buruma Coöperatief  U.A. (Evenementen)

Agenda voor de jaarvergadering van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam op woensdag 9 september 2015:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2014

4. Bespreking jaarverslag 2014/2015

5. Financieel jaarverslag 2014/2015

6. Goedkeuring jaarverslagen

7. Decharge aftredende bestuursleden

8. Benoeming bestuur 2015/2016

9. Bestuursoverdracht

10. Beleid 2015/2016

11. Begroting 2015/2016

12. Benoeming kascommissie

13. Benoeming commissie van beroep

14. Rondvraag

15. Sluiting

Event locatie

Locatie  

Adres
Gustav Mahlerplein 50
Amsterdam