Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam

De vereniging de Jonge Balie te Amsterdam is opgericht in 1939 en heeft de volgende doelstellingen:

  1. het bevorderen van de opleiding van de leden;
  2. het bevorderen van het contact tussen de leden onderling;
  3. het behartigen van de belangen van de vereniging en haar leden; en
  4. het leggen en onderhouden van contacten met andere (buitenlandse) organisaties van jonge advocaten.

 

De Jonge Balie Amsterdam telt ongeveer 3.300 leden, waarvan ongeveer 2.000 gewone leden en 1.300 buitengewone leden. Na beëdiging als advocaat binnen het arrondissement Amsterdam volgt automatisch het lidmaatschap van de Jonge Balie Amsterdam. Gedurende de eerste zes jaar van het lidmaatschap is men gewoon lid. Daarna kan men buitengewoon lid worden.