De Jonge Balie organiseert verschillende borrels en feesten om jonge advocaten de kans te geven elkaar beter te leren kennen. In de eerste plaats is er aansluitend aan iedere maandelijkse lezing een borrel. Verder organiseert de Jonge Balie rondom de kerstdagen een Kerstborrel en aan het begin van het nieuwe jaar een nieuwjaarsfeest. In de zomermaanden (juli en augustus) is het tijd voor de zomerborrels die doorgaans plaatsvinden op een mooie buitenlocatie. Gedurende het jaar vinden er gewoonlijk verschillende combiborrels plaats. Dit zijn borrels in samenwerking met andere (jonge) beroepsverenigingen, zoals de verenigingen van (jonge) notarissen, belastingadviseurs en bankiers. De exacte data van de borrels vind je in de agenda.

Eventuele vragen over de borrels kunnen worden gesteld aan de functionaris evenementen van de Jonge Balie door een e-mail te sturen naar het adres evenementen@jongebalieamsterdam.nl.